Identification

Enregistrez-vous

SQUAD!

GCU live

[22:48:52] peb` (~Coin@unaffiliated/peb/ x-8260976) got netsplit.
[22:48:52] davromaniak (~cyril@pdpc/professiona l/davromaniak) got netsplit.
[22:48:52] SLiX (~SLiX@195-154-178-165.r ev.poneytelecom.eu) got netsplit.
[22:49:45] fatalerrors (~fatalerro@91.224.149.1 80) returned to #gcu.
[22:49:45] Natacha (~nat@rebma.instinctive. eu) returned to #gcu.
[22:49:45] ziirish (~ziirish@50.61.20.109.r ev.sfr.net) returned to #gcu.
[22:49:45] elgoretto (~elgo@82.255.75.51) returned to #gcu.
[22:49:45] peb` (~Coin@unaffiliated/peb/ x-8260976) returned to #gcu.
[22:49:45] davromaniak (~cyril@pdpc/professiona l/davromaniak) returned to #gcu.
[22:49:45] SLiX (~SLiX@195-154-178-165.r ev.poneytelecom.eu) returned to #gcu.
[00:00:00] --- Mon Jul 6 2020

Miiissioudaaam'

Archives:

Meta:

Hosted by:

NBS-System